NOTIFICARE PRIVIND PROCESAREA ECHITABILA A DATELOR CU CARACTER PERSONAL APARTINAND CLIENTILOR

   Baile Govora SA, adresa Baile Govora, str Tudor Vladimirescu, nr 119, Valcea, prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal apartinand clientilor:

 

Nr crt Categorie de persoane

 

Scopul prelucrarii Temei legal Entitati catre care pot fi transmise conform impunerilor legale Perioada maxima de pastrare
1 Detalii personale:nume,adresa,email personal,telefon,data nastere-fise de anuntare a sosirii si plecarii,liste cazare Administrare client Indeplinire obligatii legale, derulare contract Politie 5 ani
2 Detalii acte de identitate : CI,pasaport-Fise de anuntare a sosirii si a plecarii ,liste de cazare Administrare client Indeplinire obligatii legale, derulare contract Politie 5 ani
3 Detalii financiare :cont bancar, numar card-baza de date Administrare client Derulare contract 5 ani
4 Detalii personale:nume,adresa,email personal,telefon,data nastere-contract Administrare client Derulare contract 5 ani
5 Detalii acte de identitate : CI,pasaport,acte de stare civila -Contract Administrare client Derulare contract 5 ani
6 Detalii financiare :cont bancar, numar card-contract Administrare client Derulare contract 5 ani
7 Detalii personale:nume,adresa,email personal,telefon,data nastere-bilet trimitere pentru servicii medicale,bilet de tratament balnear Administrare client Indeplinire obligatii legale,derulare contract CNPP,CNAS 5 ani
8 Detalii acte de identitate : CI,pasaport,acte de stare civila – bilet trimitere pentru servicii medicale,bilet de tratament balnear Administrare client Indeplinire obligatii legale,derulare contract CNPP,CNAS 5 ani
9 Detalii stare de sanatate: cod diagnostic-bilet de trimitere pentru servicii medicale Administrare client Indeplinire obligatii legale,derulare contract CNAS 5 ani
10 Imagini video furnizate de sistemul de supraveghere video Monitorizare

CCTV

Ineteresul legitim al operatorului

( asigurarea securitatii fizice) ,Legea 333/2003

Politie 30 zile
11 Detalii personale : nume,adresa,email personal,telefon, data nasterii : chestionare Administrare client Interesul legitim al operatorului

 ( marketing)

5 ani

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal apartinand clinetilor se face in conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI nr.27 aprilie  2016 privind  protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a directivei 95/46/CE ( Regulamentul general privind protetia datelor), iar clinetii beneficiaza de drepturile prevazute in Capitolul III: Drepturile persoanei vizate, respectiv: accesul la datele cu caracter personal proprii,rectificarea sau stergerea acestora,restrictionarea prelucrarii sau a dreptului de a se opune prelucrarii,precum si dreptul la portabilitatea datelor, in conditiile respectarii prevederilor ce constituie temei legal pentru prelucrarea datelor.

 

In situatia in care clientul considera ca drepturile sale prevazute in Regulamentul nr.679/2015 au fost incalcate , acesta are dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal ( www.dataprotection.ro)

 

Pentru informatii sau alte probleme legate de protectia datelor cu caracter personal va puteti adresa responsabilului cu Protectia Datelor pe email: office@bailegovora.ro sau tel. 0250770531